Sadbové brambory

Sadbové brambory
Společnost AGRICO Bohemia s.r.o. distribuuje certifikované sadbové brambory z Holandska a Rakouska. Mezi odběratele patří velcí, střední i malí pěstitelé ve všech oblastech České republiky. Základem výnosu v pěstování brambor je kvalitní sadba, proto sadbové brambory od společnosti Agrico Bohemia s.r.o. podléhají nejpřísnějším kontrolním podmínkám.

Konzumní
velmi rané
rané - polorané
polopozdní - pozdní

Prumyslové zpracování
Škrobové
BIO
_______________________________________________________________________________________________________________

Ambasador
Velmi raná odrůda pro výrobu hranolků s relativně vysokým obsahem sušiny při rané sklizni

• Velké oválné/podlouhlé hlízy se žlutou slupkou a světle žlutou barvou dužniny
• Hlízy moučnaté s vysokým obsahem sušiny a vynikajícími vlastnostmi pro smažení (i po střednědobém skladování)
• Odrůda odolná vůči G. Pallida , dosahuje velmi vysoké výnosy

Hnojení
Doporučená dávka dusíku je asi o 15% vyšší než je standardní hodnota. Doporučuje se dělená aplikace ve třech etapách:
50% / 25% / 25%. Doporučuje se přihnojení draslíkem (K2O) (asi 50 kg/ha).

Úprava sadby
Doporučuje se předkličování, nebo tepelný šok. Nevysazujte Ambassador do chladné půdy. Pokud je nutno sadbu na několik dní uskladnit, uložte ji na provzdušněné a suché místo.

Spon výsadby
Velikost hlíz 28/35: 28 cm (48.000 rostlin na ha)
Velikost hlíz 35/45: 33 cm (40.000 rostlin na ha)
Velikost hlíz 45/50: 37 cm (36.000 rostlin na ha)
Velikost hlíz 50/55: 40 cm (33.000 rostlin na ha)

Úroveň hnojení závisí na půdní analýze

Plevele
Použití metribuzinu (Sencor) může vyvolat určité odbarvení listů a někdy může způsobit snížení výnosu.
Ambassador není citlivý vůči bentazonu (Basagran).
Fungicidy
Je nutný striktní preventivní postřik proti plísni bramborové.

Sklizeň a skladování

Dormance a odstranění natě
Před odstraněním natě prověřte, jestli mají hlízy dostatečný obsah sušiny.

Sklizeň
Pro skladování počkejte se sklizní alespoň dva týdny po desikaci. Ambassador je možno zpracovávat „ přímo z pole“ při nevyzrálé slupce. Při sklizni pro přímé zpracování je nutno zajistit minimální pádové výšky a tím předejít mechanickému poškození.
Uskladnění
Ambassador je možno skladovat asi čtyři měsíce při teplotě 8°C bez ztráty kvality pro smažení.
Charakteristika
Křížení AR 91-1012 x Inovator Ranost Velmi raná
Varný typ C Skladovatelnost Dobrá

Agata
Velmi raná, spíše pevná stolní odrůda s atraktivní jemnou slupkou a vysokým výnosem

• Atraktivní oválné hlízy s velkým počtem a velmi pravidelným tvarem a velikostí, se světle žlutou barvou dužniny
• Spíše pevná odrůda , velmi vhodná na praní a balení
• Dobrá rezistence proti rakovině brambor (1) a virovým chorobám. Velmi vhodná pro dlouhodobé
skladování v řízených podmínkách
• Pro dosažení vysokého výnosu velmi atraktivních hlíz vyžaduje předklíčení a dostatek vody a živin
Charakteristika
Křížení BM 72-0052 x SIRCO Ranost Velmi raná
Varný typ A/B Skladovatelnost Vhodná pro dlouhodobé skladování v řízených
podmínkách (8,2)
Arielle
Velmi raná odrůda s dobrými konzumními vlastnostmi; rovněž ideální pro loupárny brambor

• Dosti velké oválné hlízy s mělkými očky, žlutou slupkou a světle žlutou barvou dužniny
• Relativně pevný varný typ s dobrými konzumními vlastnostmi a průměrným obsahem sušiny
• Vyžaduje malé množství dusíkatého hnojiva a vykazuje dobrou snášenlivost vůči vyšším teplotám

Charakteristika
Křížení NICOLA x AR 73-021-27 Ranost Velmi raná
Varný typ B PCN-RO1 Rezistentní

Impala
Velmi raná konzumní odrůda s dobrou rezistencí vůči obecné strupovitosti a vynikajícím časným výnosem

• Relativně velké oválné hlízy s uniformní velikostí, mělkými očky a světle žlutou barvou slupky a dužniny
• Velmi pevný varný typ s dobrými konzumními vlastnostmi
• Dobrá rezistence vůči obecné strupovitosti, rezistentní vůči PCN (RO1&4) a rakovině brambor (1),
vhodná pro střednědobé skladování
• Velmi plastická odrůda vhodná do všech půdních typů

Charakteristika
Křížení BM 72-0052 x BIRANCO Ranost Velmi raná
Varný typ A/B Skladovatelnost Dobrá
PCN-RO1 Rezistentní

Riviera
Velmi raná konzumní odrůda s atraktivní slupkou, výborně snáší vysoké teplotní rozdíly spojené s nedostatkem vody, odolná vůči virovým chorobám , velmi dobrý výnos hlíz.

• Velké, kulovité, světle žluté hlízy uniformní velikosti s pevnou slupkou, relativně mělkými očky a světle žlutou barvou dužniny
• Velmi pevný varný typ ( A/B )
• Odolná vůči virovým chorobám (svinutka, Yvirus)
• Velmi raná sklizeň s vysokým výnosem tržních hlíz vhodných na praní a balení
Hnojení
Doporučená je standardní dávka dusíku. K dobré ochraně proti mechanickému poškození se doporučuje dobrá hladina draslíku.
Úprava sadby
Předkličování není nutné, pro ranější vzcházení se doporučuje teplotní šok. Nevysazujte Rivieru do chladné půdy. Teplota půdy musí být vyšší než teplota sadby. Doporučuje se ošetření sadby proti Rhizoctonia solani před výsadbou.

Spon výsadby
Velikost hlíz 28/35: 25 cm (53.000 rostlin na ha)
Velikost hlíz 35/55: 30 cm (44.000 rostlin na ha)
Velikost hlíz 50/55: 28 cm (47.500 rostlin na ha) pokud jsou nakrájené

Úroveň hnojení závisí na půdní analýze

Kultivace Plevele
Použití metribuzinu (Sencor) může vyvolat určité odbarvení listů, nemá vliv na snížení výnosu.

Fungicidy
Je nutný striktní preventivní postřik proti plísni bramborové, protože Riviera je středně odolná na plíseň bramborovou.

Sklizeň a skladování
Sklizeň
Riviera vykazuje dobrou toleranci vůči černým skvrnám v dužnině a mechanickému poškození hlíz. Přesto pro dobrý vzhled hlíz je nutná šetrná sklizeň.
Skladování
Riviera je vhodná pro velmi ranou sklizeň, může být rovněž skladována několik měsíců při teplotě 5°C.

Charakteristika
Křížení MINERVA x ALCMARIA Ranost Velmi raná
Varný typ A/B PCN-RO1 Rezistentní

Almera
Raná konzumní odrůda s velmi vysokým výnosem, atraktivní hladkou žlutou slupkou a stejnoměrnou velikostí hlíz (hlízy spíše větší), pro svůj vzhled vhodná na praní a balení

• Atraktivní, spíše velké oválné hlízy s uniformní velikostí, žlutou barvou slupky a světle žlutou barvou dužniny
• Spíše pevná odrůda s výbornými konzumními vlastnostmi, vhodná pro praní
• Velmi vysoký výnos

Charakteristika
Křížení BM 77-2102 x AR 80-031-20 Ranost Velmi raná
Varný typ A/B PCN-RO1 Rezistentní
Skladovatelnost Dobrá
Alonso
Poloraná konzumní odrůda s vyšším výnosem středně velkých hlíz

• Kulovito oválné hlízy se žlutou slupkou a žlutou dužninou, mělkými očky
• Brzké nasazení hlíz, počet střední
• Hlízy jsou střední až velké
• Odolnost svinutce a Y-viru je velká
• Resistentní rakovině Pathotypu-1 a háďátku - RO1 a RO4
• Odolnost nati je velká, na hlízách střední, odolnost strupovitosti je velká až střední
• Vzhledem k brzkému nasazení hlíz je možná raná sklizeň

Ambition
Raná konzumní odrůda s velmi atraktivní slupkou, vysokou odolností vůči vysokým teplotám, velmi vysokým výnosem, vhodná pro smažení

• Velké uniformní oválné hlízy s mělkými očky, světle žlutou barvou slupky a dužniny
• Moučnatá, průměrný obsah sušiny (rovněž vhodná pro smažení)
• Dobrá rezistence proti suché hnilobě

Charakteristika
Křížení ADORA x QUINTA Ranost Raná
Varný typ B/C Skladovatelnost Dobrá
PCN –RO1 Rezistentní


Amorosa
Raná konzumní odrůda s červenou slupkou, dobrou odolností vůči vysokým teplotám a virovým chorobám s velmi dobrým výnosem

• Velké atraktivní oválné hlízy uniformní velikosti s mělkými očky, světle žlutou barvou dužniny a červenou barvou slupky
• Velmi pevná odrůda s dobrými konzumními vlastnostmi
• Může být pěstována na většině půd a vykazuje dobrou odolnost vůči vysokým teplotám, velmi vysoký výnos

Charakteristika
Křížení ARINDA x IMPALA Ranost Raná
Varný typ A/B PCN RO1 Rezistentní
Skladovatelnost Dobrá
Adean Sunside
Diploidní konzumní specialita s oranžově-žlutou barvou dužniny, výraznou bramborovou chutí a vysokým obsahem
karotenoidu

• Vytvořená křížením s odrůdou Phureja
• Žluté, spíše nepravidelně tvarované oválné hlízy s mělkými očky a dobrou relativní uniformitou velikosti
• Moučnatý varný typ s vysokým obsahem sušiny a výraznou bramborovou chutí

Charakteristika
Křížení ARD 89-01402 x ARD 88-00883 Ranost Poloraná
Varný typ B/C Skladovatelnost Dobrá
PCN-RO1 Rezistentní

Arizona
Velmi spolehlivá raná konzumní odrůda s vysokými výnosy v různých klimatických podmínkách

• Velké oválné hlízy uniformního a robusního tvaru s atraktivní hladkou žlutou slupkou a světle žlutou barvou dužniny
• Velmi pevná a rovněž vhodná pro „brambory na pečení“ (Baker)
• Může se pěstovat v různých klimatických podmínkách, dobrá odolnost vůči virovým chorobám plísni a Ervinii
bramborové (hlízy), vhodná odrůda ke střednědobému skladování
• Sklizeň v II. polovině července. Vhodná pro přímý konzum a ke střednědobému skladování.
• Je citlivá na účinnou látku Metribuzin (Sencor). Při nesprávném použití snižuje výnos.
• Hnojení N - o 25 kg méně než je standard (200 kg / ha)
• Výsadba - 33 cm (cca 40.500 hlíz/ha)

Charakteristika
Křížení UK 150-19D22 x MASCOTTE Ranost Raná
Varný typ A/B PCN-RO1 Rezistentní

Arnova
Raná konzumní odrůda, dobře snáší vysoké teploty a nedostatek vody, poskytuje vysoký výnos na různých typech půd

• Velké kulovito-oválné hlízy rovnoměrného tvaru s mělkými očky, žlutou barvou slupky a světle žlutou barvou dužniny
• Velmi pevná
• Dobrá odolnost vysokým teplotám a nedostatku vody, malá citlivost vůči obecné strupovitosti

Charakteristika
Křížení OBELIX x AR 76-168-01 Ranost Velmi raná
Varný typ A/B PCN-RO1 Rezistentní

 

Destiny
Poloraná odrůda pro výrobu lupínků a konzumní odrůda s velmi dobrým výnosem

• Vysoký počet kulovito-oválných hlíz s relativně mělkými červenými očky a žlutou slupkou a dužninou
• Vysoký obsah sušiny (vhodná odrůda pro přípravu lupínků, hranolků a vloček) Vzhledem k tomu, že se
jedná o moučnatou odrůdu, vykazuje dobré konzumní vlastnosti
• Odrůda odolná vůči virovým chorobám a PCN (RO1&4). Vyznačuje se mimořádným
výnosem a je vhodná pro střednědobé skladování

Hnojení
Při pěstování na výrobu lupínků nebo vloček se doporučuje standardní dávka dusíku, při pěstování pro konzumní účely přidat 10%. Fosfor působí stimulačně na tvorbu většího počtu hlíz. Doporučuje se přihnojení draslíkem (K2O) (asi 50 kg/ha).

Úprava sadby
Předkličování je vhodné, ale nikoli nezbytné. Odklíčkování více než jednou má negativní vliv na výnos. Vždy je nutno provést ošetření proti Rhizoctonia solani.

Spon výsadby
Velikost hlíz 28/35: 25 cm (53.000 rostlin na ha)
Velikost hlíz 35/55: 30 cm (45.000 rostlin na ha)

Úroveň hnojení závisí na půdní analýze

Plevele
Destiny není citlivá vůči metribuzinu (Sencor) nebo bentazonu (Basagran).
Fungicidy
Je nutný striktní preventivní postřik proti plísni bramborové. Doporučuje se rovněž preventivní ošetření proti Alternaria solani.

Sklizeň a skladování

Dormance a odstranění natě
Před odstraněním natě prověřte, zda mají hlízy dostatečný obsah sušiny. Počkejte se sklizní nejméně dva týdny k dosažení dobré vyzrálosti slupky a tím i dobrého skladování .
Sklizeň
Destiny je mírně citlivá vůči poškození při sklizni a černým skvrnám. K zabránění poškození a ztrátě kvality je nutná opatrná sklizeň.
Uskladnění
Destiny je možno skladovat asi šest měsíců při teplotě 7°C při použití inhibitorů klíčení. Stolní brambory je možno skladovat při 5°C.

Charakteristika
Křížení AR 91 – 1409 x Hermes Ranost Poloraná
Varný typ C/B Skladovatelnost Velmi dobrá

Ditta
Univerzální konzumní salátová odrůda brambor vhodná pro běžné a organické pěstování

• Atraktivní uniformní podlouhlé hlízy s mělkými očky a žlutou barvou slupky a dužniny
• Pevná, s vynikajícími konzumními vlastnostmi, vhodná pro přípravu salátů
• Může být pěstována na většině půdních typech a ve většině klimatických podmínek. Vynikající odolnost vůči obecné strupovitosti a plísni bramborové (hlízy), velmi vhodná pro dlouhodobé skladování

Charakteristika
Křížení BINTJE x QUARTA Ranost Poloraná
Varný typ A/B Skladovatelnost Vhodná pro dlouhodobé skladování
PCN-RO1 Rezistentní


Esmee
Raná konzumní odrůda s červenou slupkou a vysokým výnosem vzhledných hlíz

• Oválné hlízy s červenou slupkou a žlutou dužninou
• Vysoký výnos velmi vzhledných hlíz
• Dobrá odolnos virovým chorobám a Ervinii
• Dobrá odolnost proti strupovitosti
• Velmi vysoká odolnost černým skvrnám v dužnině
• Odolnost proti plísni je střední - nutné použití preventivních postřiků proti plísni
• Před sklizní zajistit vyzrálost slupky (tím se předejde mechanickému poškození při sklizni - střední náchylnost)

Spon výsadby
Velikost hlíz 28/35: 25 cm (54.000 rostlin na ha)
Velikost hlíz 35/55: 30 cm (44.000 rostlin na ha)

Plevele
Tato odrůda je citlivá na účinnou látku metribuzin (Sencor). Při nesprávném ošetření snižuje výnosy.

Charakteristika
Křížení Laura x Rodeo Ranost Raná
Varný typ A/B Skladovatelnost Velmi dobrá


Erika
Atraktivní speciální konzumní odrůda se salátovými vlastnostmi, upřednostňuje střední půdy pravidelně zásobené vodou a živinami. Pro svůj velmi atraktivní vzhled hlíz je vhodná na praní a balení

• Atraktivní hlízy s mírně ledvinovitým tvarem , s nádhernou světlou hladkou slupkou , žlutou barvou dužniny a plochými očky
• Pevná, s vynikající chutí, vhodná pro přípravu salátů
• Velká odolnost vůči obecné strupovitosti a virovým chorobám
• Velká odolnost vůči rzivosti a černání dužniny
• Velká odolnost plísni bramborové na hlízách, střední v nati
• Pro sázení pod folii nebo velmi ranou sklizeň se doporučuje předklíčení sadby nebo stimulační klíčení
• Vysoké nasazení hlíz a vysoký výnos tržních hlíz
• Hlízy po uvaření nešednou
• Pro svůj velmi atraktivní vzhled je velmi vhodná na praní a balení

Výsadba
Eriku vysazujeme do vyšších hrůbků o 2-3 cm hlouběji než je normál. Na základě vysokého nasazení hlíz a vysokého výnosu
doporučujeme pro:

šířka řádků vzdálenost hlíz
velmi ranou sklizeň 75 cm 34 – 36 cm (cca 38500 rostl/ha)
pozdnější sklizeň 75 cm 30 – 32 cm

Hnojení
N – do 160 kg/ha (včetně organického N)
K2O – 200 – 250 kg/ha
P2O5 – 100 kg/ha -vyžaduje dostatek hořčíku

Sklizeň
Pro dosažení dobré vnitřní a vnější kvality hlíz a brzkou vyzrálost slupky doporučujeme zajistit postupné odumírání slupky.

Skladování
I přes brzkou sklizeň je Erika velmi vhodná k dlouhodobému skladování. Hlízy ve skladu neklíčí.

Charakteristika
Křížení MARABEL x AR 88-0156 Ranost Raná
Varný typ A Skladovatelnost Vhodná pro dlouhodobé skladování
PCN-RO1 Rezistentní

Evita
Poloraná konzumní odrůda vhodná na loupání, velmi stabilní barva jak po oloupání, tak i po uvaření, vhodná pro dlouhodobé skladování

• Kulovito-oválné střední až velké hlízy se žlutou slupkou a sytě žlutou dužninou
• Velmi stabilní barva jak po oloupání, tak i po uvaření, velmi vhodná pro loupárny brambor
• Hlízy leží v půdě hlouběji
• Doporučují se vyšší dávky dusíku
• Velmi klidná ve skladu

Charakteristika
Varný typ A/B Ranost Poloraná
PCN-RO1,2 Rezistentní Skladovatelnost Vhodná pro dlouhodobé skladování

Evolution
Raná konzumní odrůda s atraktivní tmavočervenou slupkou a vysokým výnosem

• Velké uniformní oválné hlízy s mělkými očky a světložlutou barvou dužniny
• Dostatečně pevná, s dobrými konzumními vlastnostmi
• Odrůda odolná vůči obecné strupovitosti a virovým chorobám , zvláště vhodná pro lehčí půdy

Hnojení
Doporučená dávka dusíku je o 10% nižší než standard. Doporučuje se přihnojení draslíkem (asi 50 kg/ha) pro zvýšení odolnosti vůči černým flekům v dužnině a mechanickému poškození při sklizni.

Úprava sadby
Předkličování není nutné, tepelný šok je doporučen pro raný vývoj. Nevysazujte Evolution do chladné půdy. Aby se zabránilo
problémům při vzcházení a snížení výnosu, je doporučeno ošetření sadby proti Rhizoctonia solani
Spon výsadby
Velikost hlíz 28/35: 25 cm (53.000 rostlin na ha)
Velikost hlíz 35/55: 30 cm (45.000 rostlin na ha)

Úroveň hnojení závisí na půdní analýze

Plevele
Evolution není citlivá vůči metribuzinu (Sencor) a pouze mírně citlivá vůči bentazonu.
Fungicidy
Je nutný striktní preventivní postřik proti plísni bramborové.

Sklizeň a skladování

Dormance a odstranění natě
Úrodu je možno sklidit 2 týdny po odstranění natě. Evolution má krátkou dormanci.

Sklizeň
Evolution má dobrou toleranci černým skvrnám v dužnině a je pouze mírně citlivá na otlačení. Pro dobrý vzhled produktu se však doporučuje šetrná sklizeň.

Uskladnění
Evolution je možno skladovat po dobu 6 měsíců. Dormance rašení je krátká, proto se doporučuje skladování brambory při 4°C.

Charakteristika
Křížení AR94 – 0807 x AMOROSA Ranost Raná
Varný typ A/B Skladovatelnost Velmi dobrá

Excellency
Univerzální raná – poloraná odrůda s poměrně vysokým výnosem, velmi vhodná na smažení

• Oválné hlízy s atraktivní hladkou slupkou a světle žlutou barvou dužniny
• Vhodná ke konzumním účelům (mírně moučnatá) a smažení
• Velmi dobrá rezistence vůči virovým chorobám a Rhizoctonii. Vzhledem k malému obsahu cukru a dobrému
obsahu sušiny jsou tyto brambory perfektní na smažení i po dlouhodobém skladování.
• Po vzejití je citlivá na Sencor.

Charakteristika
Křížení LADY OLIMPIA x RED ONE Ranost Raná až poloraná
Varný typ B/C Skladovatelnost Vhodná pro dlouhodobé skladování
PCN-RO1 Rezistentní
Fabiola
Poloraná až polopozdní konzumní odrůda s velmi hezkou červenou slupkou a žlutou dužninou

• Oválné, středně velké ,velmi vyrovnané hlízy s červenou slupkou a žlutou dužninou
• Nasazení hlíz je střední až vysoké
• Rezistentní rakovině brambor Pathotypu 1 a PCN-RO1 a RO4
• Střední odolnost svinutce, vysoká Y-viru a strupovitosti
• Extrémně vysoký výnosový potenciál
• Vhodná pro dlouhodobé skladování

Charakteristika
Varný typ A/B Ranost Poloraná až polopozdní
PCN-RO1,2 Rezistentní Skladovatelnost Vhodná pro dlouhodobé skladování

Flair
Atraktivní raná , spíše moučnatá stolní odrůda s dobrou rezistencí vůči virovým chorobám a vynikajícím výnosem

• Žluté, kulovito-oválné hlízy s mělkými očky. Hlízy mají dobrou velikostní a tvarovou stabilitu
• Moučnatý varný typ s dobrými konzumními vlastnostmi a vysokým obsahem sušiny
• Dobrá rezistence vůči virovým chorobám a velmi dobrý výnos

Charakteristika
Křížení AR 94-1224 x JULIANE Ranost Raná
Varný typ B/C Skladovatelnost Dobrá
PCN-RO1 Rezistentní

Fontane
Polopozdní univerzální odrůda pro přípravu hranolků a výrobu vloček

• Velké uniformní žluté hlízy s mělkými očky a světle žlutou barvou dužniny
• Vysoký obsah sušiny, malý obsah cukrů a dobré konzumní vlastnosti
• Dobrá odolnost vůči virovým chorobám
• Při výrobě hranolků dosahuje tato odrůda vynikající faktor (vyrobené hranolky/množství brambor)
• Velmi vysoký výnos
• Vhodná odrůda pro dlouhodobé skladování

Charakteristika
Křížení AGRIA x AR 76-034-03 Ranost Polopozdní
Varný typ B/C Skladovatelnost Vhodná pro dlouhodobé skladování
PCN-RO1 Rezistentní

Galata
Poloraná konzumní odrůda se sytě žlutou dužninou

• Oválné hlízy se sytě žlutou slupkou a sytě žlutou dužninou
• Nasazení hlíz je střední až nižší, hlízy jsou velké očka plochá
• Odolnost plísni v nati střední odolnost plísni na hlízách vyšší, odolnost strupovitosti vyšší až střední
• Středně odolná Y-viru a svinutce
• Resistentní rakovině Pathotypu-1 a háďátku - RO1 a RO4

Charakteristika
Varný typ A/B Ranost Poloraná
Skladovatelnost Velmi dobrá


Gourmandine
Konzumní a salátová speciální odrůda, oceněná vyznamenáním, s atraktivní hladkou slupkou a příjemnou plnou chutí

• V roce 2009 a 2012 zvolena francouzskými spotřebiteli jako Saveur l´Anee (Chuť roku)
• Relativně velké , oválné, světle žluté hlízy uniformní velikosti s mělkými očky a žlutou barvou dužniny
• Vysoký výnos
• Velmi pevná odrůda s dobrým obsahem sušiny, vhodná pro dlouhodobé skladování

Charakteristika
Křížení CHARLOTTE x ESTIMA Ranost Raná
Varný typ AB Skladovatelnost Vhodná pro dlouhodobé skladování (8)

Husar
Poloraná konzumní odrůda s velmi pěknou slupkou a stabilní barvou dužniny po uvaření , výborné chuti

• Kulovito-oválné hlízy se žlutou slupkou a dužninou, mělkými očky
• Rezistentní rakovině brambor Pathotapu 1
• Rezistentní PCN-RO 1 a RO 4
• Velmi vysoká odolnost Y-viru a střední až vysoká odolnost svinutce
• Střední odolnost plísni bramborové v nati, na hlízách odolnost vysoká

Charakteristika
Varný typ B/A Ranost Poloraná
PCN-RO1,2 Rezistentní Skladovatelnost Dobrá

Lusa
Raná stolní odrůda s červenou slupkou, dobrou tolerancí vůči střídání teplot a nedostatku vody, dobrou rezistencí vůči chorobám a vynikajícím výnosem

• Velké oválné hlízy s uniformním tvarem a velikostí s atraktivní tmavočervenou slupkou,
mělkými očky a světložlutou barvou dužniny
• Pevná , s průměrným obsahem sušiny
• Poskytuje velmi dobrý výnos; dobrá odolnost vůči střídání teplot a nedostatku vody,
vyšší odolnost virovým chorobám, obecné strupovitosti a rakovině brambor (1)
Hnojení
Doporučená dávka dusíku je standardní. Doporučuje se přihnojení draslíkem (asi 50 kg/ha) pro zvýšení odolnosti vůči poškození.

Úprava sadby
Lusa může být vysazována přímo z chladného skladu, ale pro raný vývoj se doporučuje předklíčení nebo tepelný šok. Neodkličujte více než jednou, došlo by k nepříznivému ovlivnění vzcházení a výnosu.

Spon výsadby
Velikost hlíz 28/35: 26 cm (50.000 rostlin na ha)
Velikost hlíz 35/55: 32 cm (40.000 rostlin na ha)

Úroveň hnojení závisí na půdní analýze

Kultivace Plevele
Použití metribuzinu (Sencor) může vyvolat určité odbarvení listů a snížení výnosu. Lusa je velmi citlivá vůči bentazonu (Basagran)

Fungicidy
Je nutný striktní preventivní postřik proti plísni bramborové. Odrůda je citlivá vůči plísni bramborové; listy a hlízy vyžadují dobrou ochranu.

Sklizeň a skladování

Dormance a odstranění natě
Se sklizní vyčkejte dva týdny po odstranění nati, aby došlo k dobré stabilizaci slupky.

Uskladnění
Lusa může být skladována po dobu asi 4 měsíců při teplotě 5°C.

Charakteristika
Křížení SW 91-1399 x SW 89-0644 Ranost Raná
Varný typ A/B Skladovatelnost Dobrá

Manitou
Raná konzumní odrůda s atraktivní červenou slupkou, dobře snáší vysoké teplotní rozdíly spojené s nedostatkem vody, dobrou rezistencí vůči běžné strupovitosti, vysokým výnosem a vhodností pro smažení

• Velké oválné/podlouhlé hlízy uniformní velikosti s mělkými očky a světle žlutou barvou dužniny
• Spíše pevný varný typ ( A/B ) se středním obsahem sušiny, dobrými konzumními vlastnostmi a velmi vhodný pro smažení
• Dobře snáší vysoké teplotní rozdíly spojené s nedostatkem vody, dobrá rezistence vůči obecné strupovitosti.
Poskytuje vysoký výnos a vykazuje dobrou skladovatelnost

Hnojení
Úroveň hnojení závisí na půdní analýze.
Doporučená dávka dusíku odpovídá standardu.

Úprava sadby
Předkličování se doporučuje, neboť poskytuje ranější sklizeň a vysoké výnosy. Vysazování podchlazených hlíz má negativní vliv na výnos.

Spon výsadby
Velikost hlíz 28/35: 28 cm (48.000 rostlin na ha)
Velikost hlíz 35/55: 35 cm (40.000 rostlin na ha)
Pro pěstování konzumních hlíz určených pro praní a hlíz určených na smažení se doporučuje ošetření půdy proti kořenomorce bramborové. K zabránění zelených hlíz je nutné řádné hrůbkování.

Plevele
Tato odrůda je velmi citlivá na účinnou látku metribuzin (Sencor), při ošetření metribuzinem se sníží výnos.
Citlivost vůči dalším herbicidům není známa.

Fungicidy
Je nutný striktní preventivní postřik proti plísni bramborové. Doporučuje se poskytnout ochranu proti Alternaria solani.

Sklizeň a uložení

Dormance a odstranění natě
Po odstranění natě vyčkejte tři týdny k dosažení dobré struktury slupky.

Sklizeň
Manitou je mírně citlivý vůči mechanickému poškození při sklizni , citlivost vůči tmavým skvrnám v dužnině je nízká.
Skladování
Manitou má velmi dobrou dormanci a může být při teplotě 5°C skladován po dobu přibližně 6 měsíců, pro smažení by neměl být skladován při teplotě nižší než 7°C.

Charakteristika
Křížení Laura x Maranca Ranost Poloraná
Varný typ B Skladovatelnost Vhodný pro dlouhodobé skladování
PCN-RO1,RO3 Rezistentní

Madeleine
Raná-poloraná konzumní odrůda s vynikající odolností vůči virovým chorobám, odrůda s velmi vysokým výnosem.

• Uniformní kulovito-oválné hlízy se žlutou barvou slupky a žlutou barvou dužniny, plochými očky
• Vysoký výnos hlíz střední velikosti s hladkou slupkou, velmi vhodná na praní a balení
• Po oloupání ani po uvaření nešedne ,vhodná pro loupárny
• Rezistentní vůči virovým chorobám
• Vyžaduje nižší úroveň hnojení (N)

Charakteristika
Křížení LEYLA x KO 85-1002 Ranost Raná až poloraná
Varný typ A/B Skladovatelnost Vhodná pro střednědobé skladování
PCN-RO1 Rezistentní

Mariska
Raná až poloraná konzumní odrůda s vysokými výnosy a pravidelnými hlízami střední velikosti s vynikajícími konzumními vlastnostmi, vhodná pro loupárny

• Uniformní kulovito-oválné hlízy se žlutou barvou slupky a tmavě žlutou barvou dužniny, plochými očky
• Vysoký výnos hlíz střední velikosti s hladkou slupkou, velmi vhodná na praní a balení
• Pevná varná odrůda brambor s relativně vysokým obsahem sušiny
• Vynikající salátové vlastnosti
• Po oloupání ani po uvaření nešedne ,vhodná pro loupárny

Charakteristika
Křížení BELANA x L 92/267/135 Ranost Raná až poloraná
Varný typ A/B Skladovatelnost Vhodná pro dlouhodobé skladování

Martina
Poloraná konzumní odrůda s velmi vyrovnaným tvarem hlíz a hladkou slupkou, vhodná na praní a balení, vhodná též pro produkci BIO

• Oválné středně velké hlízy se žlutou , hladkou slupkou a žlutou dužninou , s plochými očky
• Odrůda s velmi vysokým nasazením hlíz je vhodná na praní a balení
• Odolnost Y-viru a svinutce je vysoká
• Odolnost plísni bramborové v nati je střední, na hlízách vysoká, rovněž je vysoká odolnost strupovitosti
• vhodná pro produkci BIO

Charakteristika
Varný typ B/A Ranost Poloraná
PCN-RO1,2 Rezistentní Skladovatelnost Dobrá

Pandora
Poloraná odrůda vhodná na konzum a výrobu bramborových lupínků,rezistentní rakovině brambor PCN-RO 1,4

• Vysoké nasazení kulovito-oválných hlíz se žlutou slupkou a žlutou barvou dužniny
• Vysoká odolnost svinutce a střední až vysoká odolnost Y-viru a plísni bramborové v nati
• Při závlahách dosahuje špičkových výnosů

Charakteristika
Varný typ C Rannost Poloraná
Skladovatelnost Dobrá
PCN-RO1,4 Rezistentní

Picasso
Velmi výnosná poloraná konzumní odrůda se žlutou slupkou a nápadnými červenými očky, vynikající odolností vůči obecné strupovitosti a extrémně vhodná pro dlouhodobé skladování

• Velké uniformní oválné hlízy s mělkými očky a světle žlutou barvou dužniny
• Velmi pevná odrůda s průměrnými konzumními vlastnostmi
• Dobrá odolnost vůči vysokým teplotám, vynikající rezistence vůči obecné strupovitosti, dobrá rezistence
vůči virovým chorobám a plísni bramborové (hlízy) Extrémně vhodná pro dlouhodobé skladování

Charakteristika
Křížení CARA x AUSONIA Ranost Poloraná
Varný typ B Skladovatelnost Vhodná pro dlouhodobé skladování
PCN-RO1 Rezistentní

Romie
Poloraná stolní odrůda velmi pevného varného typu, rezistencí vůči PCN (RO1&4) a vynikajícím výnosem

• Oválné hlízy uniformní velikostí , mělkými očky, žlutou barvou slupky a dužniny
• Velmi pevná, s relativně vysokým obsahem sušiny a velmi dobrými konzumními vlastnostmi
• Rezistentní vůči PCN (RO1&4). Vynikající výnosy, vhodná pro střednědobé skladování

Charakteristika
Křížení RA 93-0096 x AR 93-0562 Ranost Poloraná
Varný typ B Skladovatelnost Dobrá
PCN-RO1 Rezistentní

Romina
Raná konzumní odrůda s velmi dobrými vlastnostmi pro výrobu bramborových lupínků a hranolků

• Kulovito-oválné hlízy se žlutou slupkou a světle žlutou dužninou, plochými očky
• Hlízy střední až velké, nasazení střední
• Vyžaduje dostatek vody v době vegetace
• Středně náchylná Y-viru a plísni bramborové, odolná strupovitosti a svinutce
• Rezistentní rakovině brambor Pathotypu 1
• Doporučuje se moření proti Rhizoctonii a hlubší výsadba

Charakteristika
Varný typ B Ranost Raná
Skladovatelnost Dobrá
PCN-RO 1 Rezistentní

Rosagold
Raná až poloraná pevná odrůda brambor s atraktivní červenou slupkou a sytě žlutou dužninou, jemnou chutí a dobrým výnosem.

• Kulovito-oválné, stejnoměrné hlízy se sytě žlutou dužninou a mělkými očky
• Pevná odrůda s jemnou, smetanovou chutí, relativně vyšším obsahem sušiny,velmi vhodná pro praní a balení brambor
• Po oloupání a uvaření nešedne – velké využití pro loupárny
• Dobrá rezistence vůči obecné strupovitosti a virovým onemocněním. Dobrý výnos, vhodná odrůda pro dlouhodobé
skladování

Charakteristika
Křížení Laura x Miriam Ranost Raná až poloraná
Varný typ A/B Skladovatelnost Vhodná pro dlouhodobé skladování (8)

Sante
Poloraná konzumní odrůda s vysokým výnosem, vhodná pro běžné a organické (BIO) pěstování

• Žluté oválné hlízy uniformní velikosti s relativně mělkými očky a světle žlutou barvou dužniny
• Velmi pevný varný typ s vysokým obsahem sušiny a dobrými konzumními vlastnostmi
• Dobrá rezistence vůči G. Pallida, plísni bramborové a virovým chorobám. Vynikající výnos
• Univerzální plastická odrůda vhodná do všech půdních typů

Charakteristika
Křížení VY 66-13-636 x AM 66-0042 Ranost Poloraná
Varný typ B Skladovatelnost Dobrá
PCN-RO1 Rezistentní

Saviola
Raná konzumní odrůda s vynikajícím výnosem

• Velké oválné hlízy uniformní velikosti a tvaru s mělkými očky a žlutou barvou dužniny
• Velmi pevná s relativně vysokým obsahem sušiny
• Dobrá odolnost vůči vysokým teplotám a dobrá rezistence vůči virovým chorobám; rezistentní
vůči rakovině brambor (1) a PCN (RO1&4). Poskytuje vynikající výnos

Charakteristika
Křížení WL 88-0875 x CONCORDE Ranost Raná
Varný typ B Skladovatelnost Dobrá
PCN-RO1 Rezistentní

Toluca
Poloraná stolní odrůda pro organické pěstování s velmi vysokým výnosem

• Relativně velké oválné hlízy s rovnoměrnou velikostí s mělkými očky, žlutou slupkou a světle žlutou barvou dužniny
• Velmi pevná, s relativně vysokým obsahem sušiny a velmi dobrými konzumními vlastnostmi
• Vynikající rezistence vůči plísni bramborové na listech
• Velmi dobré výnosy, vhodná pro střednědobé skladování

Charakteristika
Křížení MONALISA x AR 91-1292 Ranost Poloraná
Varný typ B Skladovatelnost Vhodná pro střednědobé skladování (6)

Tosca
Poloraná konzumní odrůda s velmi vyrovnaným tvarem hlíz , vhodná na praní a balení

• Oválné hlízy se žlutou hladkou slupkou , žlutou dužninou a mělkými očky
• Vysoká odolnost svinutce, střední odolnost plísni bramborové v nati i hlízách, střední odolnost Y viru,
odolná strupovitosti
• Velmi vhodná pro praní a balení
• Odolná mechanickému poškození
• Výborná skladovatelnost
• Vyžaduje pravidelnou zásobu vody

Charakteristika
Varný typ B/A Ranost Poloraná
Skladovatelnost Vhodná pro delší skladování

Agria
Univerzální konzumní odrůda brambor pro stolní využití a zpracování (výroba hranolků a lupínků) s vynikající skladovatelností

• Velké oválné/podlouhlé hlízy s velmi mělkými očky, tmavě žlutou barvou dužniny a vynikajícími vlastnostmi při smažení
• Mírně moučnatá, vhodná pro konvenční i organické (BIO) pěstování
• Velmi dobrá odolnost vůči vysokým teplotám a částečnému nedostatku vody, velmi dobrá rezistence
vůči virovým chorobám; vhodná pro dlouhodobé skladování

Charakteristika
Křížení QUARTA x SEMLO Ranost Polopozdní
Varný typ B/C Skladovatelnost Vhodná pro dlouhodobé skladování (8)

Bionta
Pozdní konzumní odrůda s vynikající dlouhodobou skladovatelností, vhodná též pro produkci BIO

• Kulovito-oválné hlízy se žlutou slupkou a žlutou dužninou
• Hlízy střední až větší , s plochýmí očky
• Vysoce odolná Y-viru a plísni bramborové v nati i na hlízách
• Při dostatku vody dosahuje extrémně vysokých výnosů
• Vhodná pro produkci BIO

Charaktreristika
Varný typ B Ranost Pozdní
Skladovatelnost Vhodná pro dlouhodobé skladování
PCN-RO1,2 Rezistentní

 

Bojana
Polopozdní konzumní odrůda s plochými očky, dobře snáší teplotní rozdíly spojené s nedostatkem vody

• Oválné hlízy se žlutou slupkou a dužninou, plochými očky
• Velikost hlíz je větší, nasazení střední
• Odolná Y-viru, svinutce a strupovitosti
• Střední až vyšší odolnost plísni bramborové v nati i na hlízách
• Resistentní rakovině brambor - Pathotyp-1 a háďátku - RO1 a RO4
• Dobře snáší teplotní rozdíly s nedostatkem vody (pravidelné hlízy)

Charakteristika
Varný typ A/B Ranost Polopozdní
Skladovatelnost Velmi dobrá

Fontane
Polopozdní univerzální odrůda pro přípravu hranolků a výrobu vloček

• Velké uniformní žluté hlízy s mělkými očky a světle žlutou barvou dužniny
• Vysoký obsah sušiny, malý obsah cukrů a dobré konzumní vlastnosti
• Dobrá odolnost vůči virovým chorobám
• Při výrobě hranolků dosahuje tato odrůda vynikající faktor (vyrobené hranolky/množství brambor)
• Velmi vysoký výnos
• Vhodná odrůda pro dlouhodobé skladování

Charakteristika
Křížení AGRIA x AR 76-034-03 Ranost Polopozdní
Varný typ B/C Skladovatelnost Vhodná pro dlouhodobé skladování
PCN-RO1 Rezistentní

Markies
Pozdní odrůda s velmi vysokým výnosem , vhodná pro výrobu hranolků, lupínků, pro provozy rychlého občerstvení a pro čerstvou spotřebu (přílohové brambory)

• Velké žluté hlízy s rovnoměrnou velikostí s velmi mělkými očky a světle žlutou barvou dužniny
• Mírně moučnatá odrůda s vysokým obsahem sušiny a vynikajícími vlastnostmi při zpracování
• Pozdně dozrávající odrůda s relativně ranou tuberizací, dobrou rezistencí vůči
plísni bramborové a virovým chorobám a s dobrou kvalitou při skladování do konce sezóny

Charakteristika
Křížení FiaNNa x AGRIA Ranost Pozdní
Varný typ B/C Skladovatelnost Vhodná pro dlouhodobé skladování
PCN-RO1 Rezistentní

Ambasador
Velmi raná odrůda pro výrobu hranolků s relativně vysokým obsahem sušiny při rané sklizni

• Velké oválné/podlouhlé hlízy se žlutou slupkou a světle žlutou barvou dužniny
• Hlízy moučnaté s vysokým obsahem sušiny a vynikajícími vlastnostmi pro smažení (i po střednědobém
skladování)
• Odrůda odolná vůči G. Pallida , dosahuje velmi vysoké výnosy

Hnojení
Doporučená dávka dusíku je asi o 15% vyšší než je standardní hodnota. Doporučuje se dělená aplikace ve třech etapách: 50% / 25% / 25%. Doporučuje se přihnojení draslíkem (K2O) (asi 50 kg/ha).

Úprava sadby
Doporučuje se předkličování, nebo tepelný šok. Nevysazujte Ambassador do chladné půdy. Pokud je nutno sadbu na několik dní uskladnit, uložte ji na provzdušněné a suché místo.

Spon výsadby
Velikost hlíz 28/35: 28 cm (48.000 rostlin na ha)
Velikost hlíz 35/45: 33 cm (40.000 rostlin na ha)
Velikost hlíz 45/50: 37 cm (36.000 rostlin na ha)
Velikost hlíz 50/55: 40 cm (33.000 rostlin na ha)

Úroveň hnojení závisí na půdní analýze

Plevele
Použití metribuzinu (Sencor) může vyvolat určité odbarvení listů a někdy může způsobit snížení výnosu.
Ambassador není citlivý vůči bentazonu (Basagran).

Fungicidy
Je nutný striktní preventivní postřik proti plísni bramborové.

Sklizeň a skladování

Dormance a odstranění natě
Před odstraněním natě prověřte, jestli mají hlízy dostatečný obsah sušiny.

Sklizeň
Pro skladování počkejte se sklizní alespoň dva týdny po desikaci. Ambassador je možno zpracovávat „ přímo z pole“ při nevyzrálé slupce. Při sklizni pro přímé zpracování je nutno zajistit minimální pádové výšky a tím předejít mechanickému poškození.
Uskladnění
Ambassador je možno skladovat asi čtyři měsíce při teplotě 8°C bez ztráty kvality pro smažení.

Charakteristika
Křížení AR 91-1012 x Inovator Ranost Velmi raná
Varný typ C Skladovatelnost Dobrá

Agria
Univerzální konzumní odrůda brambor pro stolní využití a zpracování (výroba hranolků a lupínků) s vynikající skladovatelností

• Velké oválné/podlouhlé hlízy s velmi mělkými očky, tmavě žlutou barvou dužniny a vynikajícími vlastnostmi při smažení
• Mírně moučnatá, vhodná pro konvenční i organické (BIO) pěstování
• Velmi dobrá odolnost vůči vysokým teplotám a částečnému nedostatku vody, velmi dobrá rezistence
vůči virovým chorobám; vhodná pro dlouhodobé skladování

Charakteristika
Křížení QUARTA x SEMLO Ranost Polopozdní
Varný typ B/C Skladovatelnost Vhodná pro dlouhodobé skladování (8)


Ambition
Raná konzumní odrůda s velmi atraktivní slupkou, vysokou odolností vůči vysokým teplotám, velmi vysokým výnosem, vhodná pro smažení

• Velké uniformní oválné hlízy s mělkými očky, světle žlutou barvou slupky a dužniny
• Moučnatá, průměrný obsah sušiny (rovněž vhodná pro smažení)
• Dobrá rezistence proti suché hnilobě

Charakteristika
Křížení ADORA x QUINTA Ranost Raná
Varný typ B/C Skladovatelnost Dobrá
PCN –RO1 Rezistentní
Arsenal
Poloraná odrůda pro výrobu bramborových lupínků, s vynikající rezistencí vůči G. Pallida a velkým výnosem

• Žluté kulovito-oválné hlízy s relativně mělkými očky a světle žlutou barvou dužniny
Poskytuje relativně velký počet hlíz uniformní velikostí
• Moučnatá odrůda s vysokým obsahem sušiny. Dobré vlastnosti pro výrobu lupínků ,
vloček a moučky v důsledku malého obsahu cukrů
• Rezistentní vůči PCN (RO1&4) s dobrou odolností vůči plísni bramborové virovýn chorobám
• Vhodná odrůda pro dlouhodobé skladování ( skladováním netvoří cukry)

Charakteristika
Křížení AR 92-1146 x SILVESTER Ranost Poloraná
Varný typ C Skladovatelnost Vhodná pro dlouhodobé skladování

Destiny
Poloraná odrůda pro výrobu lupínků a konzumní odrůda s velmi dobrým výnosem

• Vysoký počet kulovito-oválných hlíz s relativně mělkými červenými očky a žlutou slupkou a dužninou
• Vysoký obsah sušiny (vhodná odrůda pro přípravu lupínků, hranolků a vloček) Vzhledem k tomu, že se
jedná o moučnatou odrůdu, vykazuje dobré konzumní vlastnosti
• Odrůda odolná vůči virovým chorobám a PCN (RO1&4). Vyznačuje se mimořádným
výnosem a je vhodná pro střednědobé skladování

Hnojení
Při pěstování na výrobu lupínků nebo vloček se doporučuje standardní dávka dusíku, při pěstování pro konzumní účely přidat 10%. Fosfor působí stimulačně na tvorbu většího počtu hlíz. Doporučuje se přihnojení draslíkem (K2O) (asi 50 kg/ha).

Úprava sadby
Předkličování je vhodné, ale nikoli nezbytné. Odklíčkování více než jednou má negativní vliv na výnos. Vždy je nutno provést ošetření proti Rhizoctonia solani.

Spon výsadby
Velikost hlíz 28/35: 25 cm (53.000 rostlin na ha)
Velikost hlíz 35/55: 30 cm (45.000 rostlin na ha)

Úroveň hnojení závisí na půdní analýze

Plevele
Destiny není citlivá vůči metribuzinu (Sencor) nebo bentazonu (Basagran).
Fungicidy
Je nutný striktní preventivní postřik proti plísni bramborové. Doporučuje se rovněž preventivní ošetření proti Alternaria solani.

Sklizeň a skladování

Dormance a odstranění natě
Před odstraněním natě prověřte, zda mají hlízy dostatečný obsah sušiny. Počkejte se sklizní nejméně dva týdny k dosažení dobré vyzrálosti slupky a tím i dobrého skladování .
Sklizeň
Destiny je mírně citlivá vůči poškození při sklizni a černým skvrnám. K zabránění poškození a ztrátě kvality je nutná opatrná sklizeň.
Uskladnění
Destiny je možno skladovat asi šest měsíců při teplotě 7°C při použití inhibitorů klíčení. Stolní brambory je možno skladovat při 5°C.

Charakteristika
Křížení AR 91 – 1409 x Hermes Ranost Poloraná
Varný typ C/B Skladovatelnost Velmi dobrá

Excellency
Univerzální raná – poloraná odrůda s poměrně vysokým výnosem, velmi vhodná na smažení

• Oválné hlízy s atraktivní hladkou slupkou a světle žlutou barvou dužniny
• Vhodná ke konzumním účelům (mírně moučnatá) a smažení
• Velmi dobrá rezistence vůči virovým chorobám a Rhizoctonii. Vzhledem k malému obsahu cukru a dobrému
obsahu sušiny jsou tyto brambory perfektní na smažení i po dlouhodobém skladování.
• Po vzejití je citlivá na Sencor.

Charakteristika
Křížení LADY OLIMPIA x RED ONE Ranost Raná až poloraná
Varný typ B/C Skladovatelnost Vhodná pro dlouhodobé skladování
PCN-RO1 Rezistentní

Fontane
Polopozdní univerzální odrůda pro přípravu hranolků a výrobu vloček

• Velké uniformní žluté hlízy s mělkými očky a světle žlutou barvou dužniny
• Vysoký obsah sušiny, malý obsah cukrů a dobré konzumní vlastnosti
• Dobrá odolnost vůči virovým chorobám
• Při výrobě hranolků dosahuje tato odrůda vynikající faktor (vyrobené hranolky/množství brambor)
• Velmi vysoký výnos
• Vhodná odrůda pro dlouhodobé skladování

Charakteristika
Křížení AGRIA x AR 76-034-03 Ranost Polopozdní
Varný typ B/C Skladovatelnost Vhodná pro dlouhodobé skladování
PCN-RO1 Rezistentní

Hermes
Poloraná odrůda vhodná pro výrobu lupínků s dobrou odolností k vysokým teplotám a nedostatku vody , odrůda s vysokým výnosem

• Velké, kulovito-oválné hlízy s rovnoměrnou velikostí , mělkými očky a žlutou barvou slupky a dužniny
• Velmi moučnatá odrůda s vysokým obsahem sušiny a stabilní kvalitou pro výrobu lupínků
• Odrůda poskytuje vysoký výnos a je vhodná pro dlouhodobé skladování

Charakteristika
Křížení DDR 5158 x 163/55 Ranost Poloraná
Varný typ C Skladovatelnost Vhodná pro dlouhodobé skladování

Markies
Pozdní odrůda s velmi vysokým výnosem , vhodná pro výrobu hranolků, lupínků, pro provozy rychlého občerstvení a pro čerstvou spotřebu (přílohové brambory)

• Velké žluté hlízy s rovnoměrnou velikostí s velmi mělkými očky a světle žlutou barvou dužniny
• Mírně moučnatá odrůda s vysokým obsahem sušiny a vynikajícími vlastnostmi při zpracování
• Pozdně dozrávající odrůda s relativně ranou tuberizací, dobrou rezistencí vůči plísni bramborové
a virovým chorobám a s dobrou kvalitou při skladování do konce sezóny

Charakteristika
Křížení FiaNNa x AGRIA Ranost Pozdní
Varný typ B/C Skladovatelnost Vhodná pro dlouhodobé skladování
PCN-RO1 Rezistentní

Marlen
Poloraná odrůda vhodná pro výrobu lupínků a bramborové moučky s dobrou rezistencí vůči virovým chorobám a vysokými výnosy

• Žluté, kulovito-oválné hlízy s mělkými očky a světle žlutou barvou dužniny. Poskytuje velký počet hlíz s
rovnoměrnou velikostí
• Velmi moučnatá odrůda s dobrým obsahem sušiny a s malým obsahem cukru (i po dlouhodobém skladování)
• Dobrá odolnost vůči virovým chorobám, plísni bramborové (hlízy) a PCN (RO1&4).
• Poskytuje dobrý výnos a je vhodná pro dlouhodobé skladování
• Snáší vysoké teploty a přísušek

Charakteristika
Křížení AGRIA x SATURNA Ranost Poloraná
Varný typ B/C Skladovatelnost Vhodná pro dlouhodobé skladování ¨

Mustang
Poloraná odrůda s červenou slupkou, vhodná pro výrobu lupínků, s hlízami uniformní velikosti a s vysokým výnosem v různých klimatických podmínkách

• Kulovito-oválné hlízy s relativně mělkými očky a světle žlutou barvou dužniny. Velký počet hlíz s rovnoměrnou velikostí
• Velmi moučnatá odrůda, která vykazuje vysoký obsah sušiny a malý obsah TGA
• Vhodná na výrobu bramborových lupínků a vloček
• Dobrá odolnost vůči virovým chorobám a PCN (RO1&4); mírně citlivá vůči černé skvrnitosti. Poskytuje dobrý
výnos a je vhodná pro dlouhodobé skladování

Charakteristika
Křížení BOLESTA x BILDSTAR Ranost Poloraná
Varný typ C Skladovatelnost Vhodná pro dlouhodobé skladování

Pandora
Poloraná odrůda vhodná na konzum a výrobu bramborových lupínků,rezistentní rakovině brambor PCN-RO 1,4

• Vysoké nasazení kulovito-oválných hlíz se žlutou slupkou a žlutou barvou dužniny
• Vysoká odolnost svinutce a střední až vysoká odolnost Y-viru a plísni bramborové v nati
• Při závlahách dosahuje špičkových výnosů

Charakteristika
Varný typ C Rannost Poloraná
Skladovatelnost Dobrá
PCN-RO1,4 Rezistentní

Romina
Raná konzumní odrůda s velmi dobrými vlastnostmi pro výrobu bramborových lupínků a hranolků

• Kulovito-oválné hlízy se žlutou slupkou a světle žlutou dužninou, plochými očky
• Hlízy střední až velké, nasazení střední
• Vyžaduje dostatek vody v době vegetace
• Středně náchylná Y-viru a plísni bramborové, odolná strupovitosti a svinutce
• Rezistentní rakovině brambor Pathotypu 1
• Doporučuje se moření proti Rhizoctonii a hlubší výsadba
Charakteristika
Varný typ B Ranost Raná
PCN-RO 1 Rezistentní Skladovatelnost Dobrá

Saturna
Polopozdní odrůda vhodná pro výrobu lupínků s dobrou rezistencí vůči rakovině brambor a PCN (RO1&4)

• Kulovito-oválné hlízy se žlutou barvou slupky a světle žlutou barvou dužniny
• Dobré vlastnosti při zpracování a vysoký obsah sušiny
• Dobrá rezistence vůči obecné strupovitosti, rakovině brambor a PCN (RO1&4)

Charakteristika
Křížení MARITTA x ND NL003 Ranost Polopozdní
Varný typ B/C Skladovatelnost Vhodná pro dlouhodobé skladování
Sinora
Raná odrůda s vysokým výnosem a snadným pěstováním na výrobu hranolků a lupínků

• Relativně velké kulovito-oválné hlízy rovnoměrného tvaru s vynikajícími výnosy
• Velmi pevná s dobrým obsahem sušiny a dobrou kvalitou pro výrobu hranolků a lupínků
• Dobrá rezistence vůči PCN (RO1&4) a fuzarióze; poskytuje vysoké výnosy
Charakteristika
Křížení AGRIA x AM 70-2166 Ranost Raná
Varný typ B/C Skladovatelnost Dobrá
PCN-RO1 Rezistentní
Kuras
Pozdní odrůda na výrobu škrobu; poskytuje velmi vysoký výnos a je rezistentní vůči PCN (RO1&4)

• Středně velké kulovito-oválné hlízy v dobrém počtu s poměrně dobrou uniformitou Žlutá barva
slupky a bílá barva dužniny
• Kombinace dobrého výnosu a vysokého obsahu sušiny přináší vynikající celkový výtěžek škrobu z hektaru
• Rezistentní vůči PCN (RO1&4), dobrá rezistence vůči virovým chorobám a plísni bramborové (listy a hlízy).
Dobrý skladovací potenciál

Charakteristika
Křížení PG 285 x AR 69-0491 Ranost Pozdní
Varný typ výroba škrobu PCN-RO1 Rezistentní

Energie
Polopozdní odrůda na výrobu škrobu. Poskytuje vysoký výnos a je rezistentní vůči PCN-RO 1-4 a rakovině brambor

• Vytváří velmi vysoký počet kulovito-oválných hlíz střední velikosti
• Relativně vysoký obsah sušiny
• Dobrá rezistence vůči plísni bramborové, rezistentní vůči PCN (RO1&4) a rakovině brambor.
Poskytuje vysoký výnos
• Vysoký výnos škrobu z hektaru

Charakteristika
Křížení SERESTA x HZ 87 KH 81 Ranost Polopozdní
Varný typ výroba škrobu PCN-RO 1-4 Rezistentní

Nomade
Relativně raná odrůda na výrobu škrobu s vynikající rezistencí vůči PCN poskytující vysoký výnos

• Velké, kulovito-oválné hlízy v dobrém počtu . Žlutá barva slupky a bílá barva dužniny
• Relativně vysoký obsah sušiny, dobrý výnos. V důsledku ranosti je vhodná pro zpracování na začátku sezóny
• Rezistentní vůči G. Pallida (2&3); částečně rezistentní vůči G. Rostochiensis (1&4); dobrá rezistence
vůči plísni bramborové
(listy a hlízy). Vhodná pro skladování

Charakteristika
Křížení ELLES x AM 78-3704 Ranost Poloraná
Varný typ výroba škrobu PCN-RO1 Rezistentní

Stayer
Polopozdní odrůda na výrobu škrobu a vloček s velmi dobrou rezistentní vůči PCN (RO1&4) a virovým chorobám; poskytuje vysoké výnosy

• Dobrý počet relativně velkých kulovito-oválných hlíz s rovnoměrnou velikostí a mělkými očky
• Vysoký obsah sušiny a dobrý výtěžek škrobu z hektaru
• Velmi dobrá rezistence vůči PCN (RO1&4) a vůči virovým chorobám, vhodná odrůda pro skladování

Charakteristika
Křížení KARDAL x OLEVA Ranost Polopozdní
Varný typ Výroba škrobu

Bionta
Pozdní konzumní odrůda s vynikající dlouhodobou skladovatelností, vhodná též pro produkci BIO

• Kulovito-oválné hlízy se žlutou slupkou a žlutou dužninou
• Hlízy střední až větší , s plochýmí očky
• Vysoce odolná Y-viru a plísni bramborové v nati i na hlízách
• Při dostatku vody dosahuje extrémně vysokých výnosů
• Vhodná pro produkci BIO

Charaktreristika
Varný typ B Ranost Pozdní
PCN-RO1,2 Rezistentní Skladovatelnost Vhodná pro dlouhodobé skladování

 

Ditta
Univerzální konzumní salátová odrůda brambor vhodná pro běžné a organické pěstování

• Atraktivní uniformní podlouhlé hlízy s mělkými očky a žlutou barvou slupky a dužniny
• Pevná, s vynikajícími konzumními vlastnostmi, vhodná pro přípravu salátů
• Může být pěstována na většině půdních typech a ve většině klimatických podmínek. Vynikající odolnost
vůči obecné strupovitosti a plísni bramborové (hlízy), velmi vhodná pro dlouhodobé skladování

Charakteristika
Křížení BINTJE x QUARTA Ranost Poloraná
Varný typ A/B Skladovatelnost Vhodná pro dlouhodobé skladování
PCN-RO1 Rezistentní

Kuras
Pozdní odrůda na výrobu škrobu; poskytuje velmi vysoký výnos a je rezistentní vůči PCN (RO1&4)

• Středně velké kulovito-oválné hlízy v dobrém počtu s poměrně dobrou uniformitou Žlutá barva slupky
a bílá barva dužniny
• Kombinace dobrého výnosu a vysokého obsahu sušiny přináší vynikající celkový výtěžek škrobu z hektaru
• Rezistentní vůči PCN (RO1&4), dobrá rezistence vůči virovým chorobám a plísni bramborové (listy a hlízy).
Dobrý skladovací potenciál

Charakteristika
Křížení PG 285 x AR 69-0491 Ranost Pozdní
Varný typ výroba škrobu PCN-RO1 Rezistentní

Martina
Poloraná konzumní odrůda s velmi vyrovnaným tvarem hlíz a hladkou slupkou, vhodná na praní a balení, vhodná též pro produkci BIO

• Oválné středně velké hlízy se žlutou, hladkou slupkou a žlutou dužninou, s plochými očky
• Odrůda s velmi vysokým nasazením hlíz je vhodná na praní a balení
• Odolnost Y-viru a svinutce je vysoká
• Odolnost plísni bramborové v nati je střední, na hlízách vysoká, rovněž je vysoká odolnost strupovitosti
• vhodná pro produkci BIO

Charakteristika
Varný typ B/A Ranost Poloraná
Skladovatelnost Dobrá
PCN-RO1,2 Rezistentní

Sante
Poloraná konzumní odrůda s vysokým výnosem, vhodná pro běžné a organické (BIO) pěstování

• Žluté oválné hlízy uniformní velikosti s relativně mělkými očky a světle žlutou barvou dužniny
• Velmi pevný varný typ s vysokým obsahem sušiny a dobrými konzumními vlastnostmi
• Dobrá rezistence vůči G. Pallida, plísni bramborové a virovým chorobám. Vynikající výnos
• Univerzální plastická odrůda vhodná do všech půdních typů

Charakteristika
Křížení VY 66-13-636 x AM 66-0042 Ranost Poloraná
Varný typ B Skladovatelnost Dobrá
PCN-RO1 Rezistentní

Toluca
Poloraná stolní odrůda pro organické pěstování s velmi vysokým výnosem

• Relativně velké oválné hlízy s rovnoměrnou velikostí s mělkými očky, žlutou slupkou a světle
žlutou barvou dužniny
• Velmi pevná, s relativně vysokým obsahem sušiny a velmi dobrými konzumními vlastnostmi
• Vynikající rezistence vůči plísni bramborové na listech
• Velmi dobré výnosy, vhodná pro střednědobé skladování

Charakteristika
Křížení MONALISA x AR 91-1292 Ranost Poloraná
Varný typ B Skladovatelnost Vhodná pro střednědobé skladování (6)

Sídlo firmy
Nerudova 3078/202, 390 02 Tábor
tel.: +420 381 251 295
fax: +420 381 251 294
e-mail: agrico@agricobohemia.cz

Balírna konzumních
brambor a cibule
Salačova Lhota, 395 01 Pacov
Hozman Antonín
gsm1: +420 739 015 432
gsm2: +420 739 654 353
fax: +420 565 444 518
e-mail: packing-sl@agricobohemia.cz

Sadby Vysočina
Salačova Lhota, 3905 01 Pacov
Buřič Stanislav
gsm: +420 734 458 004
e-mail: s.buric@agricobohemia.cz
Kučera Rudolf
gsm: +420 728 720 089
e-mail: r.kucera@agricobohemia.cz

Sadby Polabí
289 17, Semice 11
Černý Jaroslav
tel./fax: +420 325 568 080
gsm: +420 724 076 622
e-mail: bosab.semice@quick.cz

Gastrosortiment
Politických vězňů 5, 301 00 Plzeň
Ing. Švec Stanislav
gsm: +420 724 397 791
fax: +420 377 429 485
e-mail: gastro@agricobohemia.cz